Zeddam - Utrecht
06-33 95 74 98 (incl. appcontact)

Privacyverklaring

Baby Redressiehelm Vleeming Baby Redressiehelm Vleeming, gevestigd aan Benedendorpstraat 28a Zeddam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
• www.redressiehelmspecialist.nl
• Benedendorpstraat 28a
• Zeddam
• 06-33957498

Martin Vleeming is de Functionaris Gegevensbescherming van Baby Redressiehelm Vleeming. Hij is te bereiken via info@redressiehelmspecialist.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
BRV Orthopedie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (van uw kind):
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Baby Redressiehelm Vleeming verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Baby Redressiehelm Vleeming bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een gelijke bewaartermijn (7 jaar) als de belastingdienst om deze ten alle tijden gevraagde informatie te verstrekken. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, worden niet gebruikt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Baby Redressiehelm Vleeming neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@redressiehelmspecialist.nl